Primair onderwijs

Tekenen in het dick bruna huis
Tekenen in het dick bruna huis

Foto: Thomas Jongbloed

Onderwijs en het Centraal Museum

Het onderwijsaanbod sluit altijd aan bij kerndoelen in het onderwijs. Voelt u zich als leerkracht vrij aan te geven waar uw kinderen mee bezig zijn zodat wij ons programma goed kunnen laten aansluiten op uw lessen. Zo zetten wij de doorlopende leerlijn door. Dus geen onderwijs in het Centraal Museum maar mét het Centraal Museum.

In al onze programma's zoeken wij aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen door verbanden te leggen tussen de objecten in het museum en het dagelijks leven. We willen de leerlingen geïnspireerd, geprikkeld en verwonderd laten raken in het Centraal Museum door de leerlingen vragen stellen, zelf te laten onderzoeken, te laten ontdekken, zelf een mening te laten vormen en ze een fysieke beleving (horen, ruiken) te geven.

Praktische informatie rondleidingen en groepsbezoek

Wat kost een rondleiding? Hoe boek ik een rondleiding?
Voor alle rondleidingen voor het voorschools en primair onderwijs geldt het volgende:

 • Maximaal aantal leerlingen: 15 per groep.
 • Minimaal aantal begeleiders: 2 per groep.
 • Kosten:  €50 per 15 leerlingen incl entree leerlingen en begeleiders.
 • Reserveren: een rondleiding aanvragen kan via het contactformulier onderaan deze pagina. Reserveer de rondleiding uiterlijk 2 weken van te voren.
 • Komen jullie zelfstandig zonder rondleiding? Meld ook dan uw bezoek aan via het contactformulier onderaan deze pagina.

Programma Feest! nijntje 60 jaar

Kom je ook op nijntjes feest? Spelenderwijs verkennen de jonge bezoekers het culturele fenomeen ‘verjaardag vieren’.
Voor en vroegschoolse educatie 

 • Werkvorm: spel en interactie.

 • Minimaal aantal begeleiders:  4 per groep.

 • Voorbereidende les: u kunt binnenkort rechtsboven op deze site lesmateriaal downloaden om het bezoek voor te bereiden.

Programma Sport is Spel

Bewegen is leuk! 
Groep 1 en 2

Nog tot en met de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht (5 juli) worden de kinderen van groep 1 en 2 uitgenodigd samen met nijntje te komen bewegen in het dick bruna huis. Bewegen is leuk! Hoe vroeger je ermee begint, hoe beter. In de tentoonstelling Sport is Spel ontdekken kinderen hoe nijntje en haar vriendjes bewegen en sporten ze met hen mee. De kinderen leren over verschillende sporten, balanceren op de evenwichtsbalk, hinkelen op de hinkelbaan, ontdekken kleuren en vormen in het werk van Dick Bruna en gaan samen met de museumdocent sporten in de gymzaal.

 • Kerndoelen: kunstzinnige oriëntatie, mondeling onderwijs, rekenen/wiskunde – tellen, bewegingsonderwijs – spel, oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving. 
  Werkvorm: samenwerken, opdracht, interactie.
 • Duur programma:  1,5 uur.
 • Voorbereidende les: u kunt rechtsboven op deze site lesmateriaal downloaden om het bezoek voor te bereiden.
 • U kunt deze rondleiding ook boeken bij Cultuur&School Utrecht binnen een schoolbreed programma waarbij de leerlingen kennis kunnen maken met vele Utrechtse musea, cultureel erfgoed en podia. Daarnaast wordt busvervoer voor uw groep geregeld. Kijk vooral eens op cultuurenschoolutrecht.nl!

Programma Het museum in Geur&Kleur

Zet je neus aan het werk! Ruik luchtjes van vroeger in de kamers van het beroemde 17e eeuwse poppenhuis
Groep 3

Met een ‘geurenkabinet’ ontdekken de kinderen de geuren van vroeger in de kamers van het beroemde 17de-eeuwse poppenhuis. Nog meer luchtjes zijn er te ruiken bij het oude schip in de kelder en bij de pronkstillevens tekenen de kinderen hun eigen stilleven. 

Terug in de klas kunnen deze tekeningen worden opgehangen in een papieren poppenhuis en kunt u een tweetal eindopdrachten doen. Het huis en de opdrachten zijn van onze site te downloaden. Zo ook een voorbereidende les met dialoogkaarten. De les gaat over het museum in het algemeen. Aan de hand van zes kernwoorden - vuur, vis, veer, pop, was en glas - op de dialoogkaarten krijgen de kinderen een beeld van hun bezoek.

 • Kerndoelen: kunstzinnige oriëntatie, mondeling onderwijs, oriëntatie op jezelf en de wereld – tijd, mens en samenleving, wonen.
 • Werkvorm: samenwerken, opdracht, interactie, instructie.
 • Voorbereidende les: u kunt rechtsboven op deze site lesmateriaal downloaden om het bezoek voor te bereiden.
 • U kunt deze rondleiding ook boeken bij Cultuur&School Utrecht binnen een schoolbreed programma waarbij de leerlingen kennis kunnen maken met vele Utrechtse musea, cultureel erfgoed en podia. Daarnaast wordt busvervoer voor uw groep geregeld. Kijk vooral eens op cultuurenschoolutrecht.nl!

Programma Meet&Greet

Stel dat de mensen die op dit schip voeren nog leefden en je een Meet and Greet met ze mocht doen.. Wat zou je dan aan die mensen willen vragen? Waarom zou je dat willen weten?
Groep 4 en 5

De leerlingen leren alles over de V.I.P’s van het Centraal Museum. Er komen topstukken uit verschillende collecties aan bod: van de geschiedenis van de stad Utrecht tot aan moderne toegepaste kunst. Zo ontmoeten de leerlingen de chique bewoners van het 400 jaar oude poppenhuis, de meneren en mevrouwen op oude schilderijen, leren zij Rietveld en zijn gekke stoelen kennen en ontdekken ze wie dat oude stinkschip heeft gebruikt. De kinderen leren goed te kijken naar de kunstwerken, kritisch na te denken en te verwoorden wat ze zien. Daarnaast wordt er door middel van opdrachten aanspraak gemaakt op de fantasie, zo verzinnen de leerlingen een verhaal en ontwerpen ze zelf een stoel. Bij deze opdrachten is er veel aandacht voor reflectie.  De kinderen bekijken en bespreken elkaars oplossingen, en hebben aandacht voor de achterliggende motieven om iets op een bepaalde manier vorm te geven. Op eenzelfde manier wordt er naar het werk van Rietveld gekeken en is er aandacht voor hoe hij bepaalde problemen heeft opgelost.

 • Kerndoelen: kunstzinnige oriëntatie - reflecteren, mondeling en schriftelijk onderwijs – schrijven kort verhaal, oriëntatie op jezelf en de wereld – tijd.
 • Werkvorm: Interactie, opdracht, samenwerken.
 • Duur programma:  1,5 uur.
 • Voorbereidende les: u kunt rechtsboven op deze site lesmateriaal downloaden om het bezoek voor te bereiden.

Programma Rietveld&Design

Bed, lamp, douche, kast, kleren, tas: wie heeft ze bedacht?
Groep 6, 7 en 8

’s Morgens stap je uit bed, doet je lamp aan, neemt een douche, trekt je kleren aan die je uit een kast haalt, pakt je tas en fietst naar school. Bed, lamp, douche, kast, kleren, tas, fiets: elke dag gebruik je ontzettend veel voorwerpen. Heb je je wel eens afgevraagd waar die voorwerpen vandaan komen en wie ze bedacht heeft? In het Centraal Museum is bijna alles wat de bezoekers gebruiken, ontworpen door vormgevers of kunstenaars. Op een speelse manier ontdekken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 wat design is en aan de hand van concrete vragen leren ze beargumenteren waarom ze iets een goed of een slecht ontwerp vinden.
Zo maken ze kennis met de ontwerpen van bijvoorbeeld Gerrit Rietveld en Tejo Remy, en vergelijken deze moderne ontwerpen met het 400 jaar oude poppenhuis van Petronella de la Court. Ook slaan ze zelf aan het ontwerpen. In deze rondleiding staan goed kijken, nadenken en je fantasie gebruiken centraal.

 • Kerndoelen: kunstzinnige oriëntatie, mondeling onderwijs, oriëntatie op jezelf en de wereld – natuur en techniek; zelf ontwerpen, materiaalonderzoek doen en relatie eigen omgeving en product.
 • Werkvorm: Opdracht en interactie.
 • Duur programma:  1,5 uur.
 • Voorbereidende les: u kunt rechtsboven op deze site lesmateriaal downloaden om het bezoek voor te bereiden.
Fill out my online form.
Use Wufoo integrations and get your data to your favorite apps.

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten