verantwoording collectie online

Introductiefilmpje website 

Zoek en vind

U kunt in het zoekvenster een of meer woorden invullen (bijvoorbeeld 'van gogh schilderij'). U krijgt een breed zoekresultaat, dat u met behulp van de filters aan de linkerkant kunt verfijnen. Standaard ziet u alleen de resultaten met beeld. Als u ook de objecten zonder afbeelding wilt zien, kiest u rechts bovenin voor 'alle'. Wilt u een hele specifieke zoekactie doen, kies dan voor 'uitgebreid zoeken'.

'Nu in het museum'

Bij de objecten staat vermeld of ze te zien zijn in het museum. Dit is altijd actuele informatie. Objecten worden regelmatig gewisseld, vanwege het einde van een tentoonstelling of anderzins. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw bezoek. Als u zeker wilt weten of een bepaald object op een bepaalde datum te zien zal zijn, neemt u dan contact op met het Informatiecentrum: infocentrum@centraalmuseum.nl.

Tags toevoegen

Museummedewerkers zijn gewend de weg in de collectie te vinden op titel, maker, jaartal, nummer. De ervaring leert dat bezoekers vele malen creatiever zijn. Omdat ze anders kijken of omdat ze misschien niet weten wie de maker van een kunstwerk is of hoe het heet. Van die creativiteit wil het Centraal Museum graag gebruik maken, zodat toekomstige bezoekers nog beter de weg kunnen vinden in de collectie. Wat u moet doen? Zoveel mogelijk trefwoorden plakken op de objecten en de schilderijen die u aanklikt. U beschrijft wat er voor u typerend aan is ('rood', 'duif', 'gekras', etc.). Wie in het vervolg op deze site  'rood', 'duif' of 'gekras'' als zoekwoord gebruikt, vindt het object dat u heeft getagd . Zo helpt u het zoeksysteem fijnmaziger te maken en dwarsverbanden te leggen binnen de collectie. Hoe meer tags u toevoegt, des te beter het is voor de vindbaarheid. Tagt u mee?

Browsers 

Deze site is geoptimaliseerd voor de browsers Chrome en Safari. Eerdere compatibiliteitsproblemen met Internet Explorer 9 zijn opgelost. 

Verantwoording

De website van het Centraal Museum is volledig geïntegreerd met de collectiedatabse van het museum, omdat de collectie het fundament is waar alle activiteiten van het museum op teruggrijpen. We hebben er voor gekozen om alle ruim 50.000 collectie- en archiefstukken online te presenteren, ook als we ze niet recent hebben gecontroleerd.

Voor ca. 15.000 objecten geldt, dat we ze in het kader van de reeks bestandscatalogi Verzamelingen van het Centraal Museum (Centraal Museum, Utrecht, 1995 - ….) wèl recent wetenschappelijk hebben beschreven. De belangrijkste objecten uit de collecties Van Baaren, Mode en kostuums, Beeldhouwkunst tot 1850, Edele en onedele metalen, Schilderkunst tot 1850, Beeldende kunst 1850-2001, Werken op papier tot 1850, Meubelen tot 1900, Utrechtse geschiedenis zijn dus goed beschreven. Dat geldt ook voor de collectie Bruna en voor het Rietveld Schröderarchief.

In alle overige gevallen staat er bij het object ‘de gegevens van dit object zijn niet recent gecontroleerd’. Dat betekent dat de afmetingen mogelijk niet helemaal juist zijn, dat nieuwe inzichten tot een andere toeschrijving zouden leiden, dat de beschrijving van het object nog onvolledig is of dat de literatuurverwijzingen onnauwkeurigheden kunnen bevatten. We streven er naar om de gegevens in de toekomst wel aan te vullen en te controleren, maar dat is een erg arbeidsintensief traject.

Mocht u reacties hebben op objecten die ons verder kunnen helpen, dan vernemen we dat graag. Vragen stellen over de collectie kan ook. Gebruik de Facebook Comment box of neem contact op met het Informatiecentrum: infocentrum@centraalmuseum.nl

Zoeken naar sets

Onder het tabje ‘sets’ kunt u zoeken naar sets (verzamelingen van objecten) die door het Centraal Museum of door gebruikers van de website zijn gemaakt. Een bijzondere groep sets, zijn de tentoonstellingen die in het verleden in het Centraal Museum zijn georganiseerd. In veel gevallen ziet u beeldmateriaal van deze tentoonstellingen, vaak ook een beschrijving en altijd verwijzingen naar de objecten uit de eigen collectie die op zo'n tentoonstelling te zien waren.

Beeldmateriaal

Ongeveer de helft van alle ruim 50.000 stukken heeft een afbeelding. De stukken zonder plaatje worden niet standaard getoond in het zoekresultaat. Rechtsboven kunt u kiezen voor “alle” in plaats van “met beeld” als u ook de objecten zonder afbeelding wilt zien. Het is mogelijk om beeldmateriaal te bestellen voor gebruik in een publicatie of privé. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het gewenste formaat en van de vraag of het beeldmateriaal al gedigitaliseerd beschikbaar is. U kunt voor meer informatie terecht bij de afdeling Beelddocumentatie van het Centraal Museum via beelddocumentatie@centraalmuseum.nl. Een uitzondering hierop is de collectie Bruna. Alle beeldaanvragen van bruna-materiaal moeten worden gericht aan Mercis in Amsterdam.

De collectie Bruna

De wereldberoemde Utrechtse kunstenaar Dick Bruna heeft het grootste deel van zijn oeuvre in langdurig bruikleen gegeven aan het Centraal Museum. Deze collectie bestaat met name uit schetsen, ontwerpen, lijntekeningen, kleursjablonen en collages, die tezamen inzicht geven in Bruna's eigenzinnige en perfectionistische werkwijze bij het illustreren van zijn kinderboeken en het ontwerpen van talloze boekomslagen in de Zwarte Beertjes-reeks. Zijn karakteristieke, ogenschijnlijk eenvoudige en strakke vormgeving spreekt een wereldwijd publiek aan. Een selectie uit de collectie wordt permanent tentoongesteld in het dick bruna huis. De ruim 7500 werken uit deze collectie zijn allemaal geinventariseerd, beschreven en gefotografeerd. De foto’s zijn gemaakt voor documentatiedoeleinden: ze hebben niet de kwaliteit van de overige foto’s in de collectiedatabase. Omdat ze bij elkaar toch een rijk beeld geven van de collectie, hebben we ervoor gekozen om ze wel online te tonen. De rechten op het werk van Dick Bruna worden bewaakt door Mercis bv. in Amsterdam.

Het Rietveld Schröderarchief

Het Rietveld Schröderarchief is het archief dat door Truus Schröder is bijgehouden in het Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan in Utrecht. Rietveld had zijn atelier in het huis van 1924 tot 1933, toen het verhuisde naar de Oudegracht 55. De laatste zes jaar van zijn leven woonde hij in het Schröderhuis. Truus Schröder verzamelde veel documentatie, beeldmateriaal, tekeningen en correspondentie over Rietvelds werk, ook na zijn dood in 1964. Gerrit Oorthuys heeft haar bijgestaan bij de eerste ordening van de stukken. In 1985 kwam het archief in beheer van het Centraal Museum en breidde zich uit door schenkingen.Na de dood van Truus Schröder, is het archief in 1985 als bruikleen ondergebracht bij het Centraal Museum. In 1988 is een tentoonstelling over het archief georganiseerd. In 1998 is het deel dat toen geinventariseerd was, opgenomen op microfiche en gepubliceerd.In 2009 is, in het kader van het naderende Rietveldjaar, een subsidie aangevraagd bij Het Geheugen van Nederland, voor de digitalisering van het hele archief. Bovendien is een begin gemaakt met het converteren van de verschillende inventarislijsten, die in Word werden bijgehouden, naar Adlib, een collectieregistratie-database. Het Geheugen van Nederland heeft de digitalisering van het archief in 2010 mogelijk gemaakt. Tijdens het project zijn ook delen van het archief gedigitaliseerd die eerder niet ontsloten waren, zoals de algemene documentatie en verschillende foto-albums. Uitgangspunt bij de selectie van de te digitaliseren stukken is geweest dat het hele archief, zoals dat in 1985 in bruikleen is gegeven, zou worden opgenomen. Latere bruiklenen van derden zijn buiten beschouwing gelaten (uitzondering is een belangrijke aanvulling van het RSA, die in 2009 aan het archief is toegevoegd: het restauratiearchief van Bertus Mulder. Dit archief, dat door Maria Griffioen is geïnventariseerd, wordt ook gedeeltelijk online gepresenteerd). Verschillende versies van een document (bijvoorbeeld bij de teksten) zijn wel meegenomen, echte kopieën – zonder onderscheidende eigenschappen- niet (bijvoorbeeld meerdere exemplaren van eenzelfde lichtdruk). De documentatiemappen zijn op mapniveau beschreven en selectief gedigitaliseerd.
De werken van Gerrit Rietveld zijn auteursrechtelijk beschermd. Zijn erfgenamen hebben de rechten ondergebracht bij Pictoright. Met Pictoright heeft het Centraal Museum voor het doel van deze website een overeenkomst. Het Centraal Museum wijst u er op dat u slechts voor eigen oefening, studie of gebruik, gebruik van de werken van de rechthebbenden mag maken, een en ander onverminderd de beperkingen bij de Auteurswet gesteld. Vanwege het auteursrecht mogen afbeeldingen maximaal 600 x 800 pixels groot zijn.

Colofon collectiecatalogi

De reeks collectiecatalogi van het Centraal Museum kon tot stand komen dankzij bijdragen van: Van Baaren Stichting; Mondriaan Stichting, Amsterdam; The Getty Foundation, Los Angeles; Stichting VSB Fonds; Gemeente Utrecht; Prins Bernhard Cultuurfonds; Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting; Stichting Dr Hendrik Mullers’ Vaderlandsch Fonds; Fentener van Vlissingen Fonds.

Het beeldmateriaal van de historische tentoonstellingen en het Rietveld Schöderarchief konden worden gedigitaliseerd door een bijdrage van Het Geheugen van Nederland.

De gegevens worden toegankelijk gemaakt via een database en de software van Adlib Information Systems.

Fotografie

John Beringen, Utrecht; Capitol Photos, Schiphol; Peter Cox; Dhr. Crebolder, Utrecht; Axel Funke; Ine Gevers; Tom Haartsen; Alwine van Heemstra; Ruben de Heer; Thea van den Heuvel; Ton Hulskamp, Utrecht; Rik Klein Gotink, Enschede; Paul de Jong; Joods Historisch Museum, Amsterdam; Wilma Kuijvenhoven; Legermuseum, Delft; Jannes Linders; Cary Markerink; Foto Miedema; Ernst Moritz, Den Haag; Museum Catharijneconvent, Utrecht; Victor Nieuwenhuys; Paleis Het Loo, Apeldoorn; Claar Pronk, Utrecht; Edgar van Riessen, Utrecht; Gert Jan van Rooij; Rijksmuseum, Amsterdam; Rijksmuseum Twenthe, Enschede; Dea Rijper, Utrecht; Universiteitsmusuem, Utrecht; Het Utrechts Archief/Fotodienst; Hans Vroege; Jasper Wiedeman; Hans Wilschut.

Onderzoek & samenstelling database

Aukje Vergeest (De collectie Van Baaren); Jan W. Klinckaert (Beeldhouwkunst tot 1850); Hanneke Adriaans en Saskia Kuus (Mode en kostuums); Louise E. van den Bergh-Hoogterp (Edele metalen); B. Dubbe (Onedele metalen); Liesbeth M. Helmus (Schilderkunst tot 1850); Marja Bosma (Beeldende kunst 1850-2001); Erik Domela Nieuwenhuis (Prenten); Michiel Plomp (Tekeningen); Anne-Sophie van Leeuwen en Dirk Jan Biemond (Meubelen tot 1900); Renger de Bruin, Maarten Brinkman en Janna Pot (Utrechtse geschiedenis); Medewerkers Collectie & Onderzoek, Centraal Museum.

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten