Collectie

depot Centraal Museum
depot Centraal Museum

foto: Ernst Moritz

Het Centraal Museum bestaat sinds 1838 en is daarmee het oudste stedelijke museum van Nederland. Het museum beheert een gevarieerde verzameling kunst, stadsgeschiedenis, mode en design.

De collectie bestaat uit circa 50.000 objecten. Wegens ruimtegebrek en kwetsbaarheid kan slechts een deel daarvan  worden tentoongesteld in de museumgebouwen. Online is de volledige collectie ontsloten. Via ontdekken kunt u door de collectie dwalen of zoeken naar uw favoriete object. 

Collectiebeleidsplan

Het Collectie-beleidsplan 2016-2020: Samen – Zichtbaar – Delen’, is het nieuwe collectiebeleidsplan van het Centraal Museum voor de periode 2016-2020. In dit plan wordt de koers van het Centraal Museum uitgezet op het gebied van collectiebeheer. Het beleid op het terrein van verzamelen, afstoten, beheer en behoud, openbaarmaking en gebruik van de collectie wordt uitvoerig beschreven. 

 

Aanbieden van objecten

Het Centraal Museum krijgt wekelijks (kunst)voorwerpen aangeboden als aanvulling op de collectie. Elke aanbieding wordt zorgvuldig gewogen. Mogelijk interessante stukken worden voorgelegd aan het Conservatorenoverleg, waar wordt getoetst of een voorwerp in onze collectie past. Omdat we veel tijd en geld in onze collectie investeren, wegen we elke toevoeging aan de collectie zorgvuldig af. Om die afweging te kunnen maken, hebben we zo veel mogelijk informatie over de aangeboden objecten nodig.

Wij verzoeken u de aanbieding per mail of brief te sturen naar de afdeling Collectiebeheer, inclusief één of meer goede foto’s en antwoord op de volgende vragen:

  • Wie is de maker van het object?
  • Is het stuk gedateerd en gesigneerd?
  • Staan er merken/stempels e.d. op het object?
  • Hoe en wanneer is het object in uw bezit gekomen?
  • Wie waren eerdere eigenaren?
  • Op welke manier wilt u het object overdragen aan het Centraal Museum (bijvoorbeeld als schenking, langdurig bruikleen, verkoop. In geval van verkoop graag vraagprijs vermelden)? 

Wanneer wij bovenstaande gegevens ontvangen hebben, krijgt u van de afdeling Collectiebeheer bericht over het besluit. Omdat het Conservatorenoverleg maar eens in de maand plaatsvindt en we zorgvuldig te werk willen gaan, kan het enkele weken duren voordat u reactie krijgt.

NB: Breng nooit zonder afspraak objecten naar het museum. Deze worden niet in ontvangst genomen.

Contact

Centraal Museum
Afdeling Collectiebeheer
Postbus 2106
3500 GC Utrecht
email: collectiebeheer@centraalmuseum.nl
telefoon: +31 (0)30 2362362

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten