Bruikleen

Foto: Anuschka Blommers & Niels Schumm
Foto: Anuschka Blommers & Niels Schumm

Het Centraal Museum kent een ruimhartig bruikleenbeleid. Het leent jaarlijks ca. 170 collectiestukken uit aan ca. 50 tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Om het bruikleenverkeer in goede banen te leiden, hebben we de volgende regels opgesteld:

  • Een bruikleenaanvraag moet minimaal vier maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen worden ingediend. N.B. per 1 september 2018 wordt de aanvraagtermijn verlengd naar zes maanden
  • Uw aanvraag bevat de volgende informatie:
  • naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt contactpersoon (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail)
  • actueel facility report van de instelling
  • reden van aanvraag (tentoonstelling, onderzoek, etc.) en korte beschrijving van het project
  • tentoonstellingsperiode(n), -naam en -plaats
  • objectenlijst met inventarisnummers
  • Aanvragen worden alleen in behandeling genomen na het indienen van een schriftelijk verzoek gericht aan de directeur: Centraal Museum t.a.v. Bart Rutten Postbus 2106 3500 GC Utrecht of een email aan loans@centraalmuseum.

Kosten voortvloeiend uit het bruikleen (bijvoorbeeld conditierapporten, verpakking) worden doorberekend. Nadat een bruikleenaanvraag in behandeling is genomen en de bruikleennemer besluit het bruikleenverzoek (deels) in te trekken, zullen de gemaakte kosten worden doorberekend. Meer informatie krijgt u bij Team Collectiebeheer, via het algemene telefoonnummer 030 - 2362362.

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten