Onderzoek Herkomst Gezocht

Foto: Anuschka Blommers & Niels Schumm
Foto: Anuschka Blommers & Niels Schumm

Van 1998 tot 1999 is onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Museumvereniging het onderzoek Museale Verwervingen 1940-1948 uitgevoerd. Daar zijn de verwervingen die musea in de jaren 1940-1948 hebben gedaan onderzocht, om vast te stellen of deze rechtmatig waren. Na afronding van dit onderzoek, is besloten om het onderzoek een vervolg te geven, om de volgende reden:

“In Duitsland werden joden al sinds 1933 bedreigd, bestolen of hun bezit geconfisqueerd. Het is niet uit te sluiten dat zich in Nederlandse musea voorwerpen bevinden die vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door joodse eigenaars in Duitsland en Oostenrijk onder druk zijn verkocht of afkomstig zijn uit hun geconfisqueerd bezit. Ná de Tweede Wereldoorlog kunnen via kunsthandels, veilingen of particulieren ‘zwervende’ roofgoederen eveneens in musea terecht zijn gekomen."(Bron

Alle Nederlandse musea kregen in 2009 het verzoek om de verwervingen tussen 1933-1940 en tussen 1948-1954 grondig te onderzoeken en om ook alle verwervingen na 1954 na te lopen op mogelijk verdachte herkomstgeschiedenis.

Het Centraal Museum heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie besteed aan het zorgvuldig uitvoeren van het herkomstonderzoek, vanuit de overtuiging dat dit hoort bij de verantwoordelijkheid van het museum. Hiermee heeft het museum niet alleen aan het verzoek van de commissie willen voldoen, maar ook aan de internationale afspraken over de inspanningsverplichting van musea om de herkomst van de collectie te onderzoeken. 

Herkomstonderzoek is vanwege het retrospectieve karakter lastig; vorige eigenaars zijn overleden, archieven verdwenen, of nooit aangelegd. Het onderzoek dat hier wordt opengesteld is dan ook nog niet afgerond. Wellicht dat de hulp van het publiek er voor kan zorgen dat er hiaten gedicht kunnen worden en dossiers op termijn gesloten.

Conclusie rapportage Herkomst Gezocht

n.a.v. het onderzoek zijn er drie objecten waarbij de directe verwerving onverdacht is maar waarvan de herkomstgeschiedenis niet sluitend is. Bij deze werken moeten we, na intern onderzoek, vervolgonderzoek door het Projectteam Museale Verwervingen en beoordeling door de commissievoorzitter Rudi Ekkart, concluderen dat een mogelijk verdachte of problematische verwijzing in de herkomstgeschiedenis niet uit te sluiten is.
Het gehele onderzoeksrapport is vanaf 29 oktober 2013 te lezen op www.musealeverwervingen.nl.

Meer informatie
Voor informatie of inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Collectiebeheer, Chantal Perlee, via  +31 (0)30-2362308 of cperlee@centraalmuseum.nl.

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten