Colofon

Ontwerp

Concept en ontwerp:Fabrique in samenwerking met het Centraal Museum

Technische realisatie

Uitvoering: Fabrique/Goeie Jongens; de collectiegegevens zijn afkomstig uit de Adlib-database van het Centraal Museum

Vormgeving

Ontwerp 'visuele identiteit': Lesley Moore

Redactie

Tekst (deels) en eindredactie: Nicoline Baartman

Engelse vertaling

Engelse teksten (deels):Jo Mills

Fotografie

Voor zover fotografen niet expliciet zijn genoemd in de foto-credits, ligt het auteursrecht van het gebruikte fotomateriaal bij Ernst Moritz en/of de fotoafdeling van het Centraal Museum.

Het auteursrecht op deze website berust bij het Centraal Museum. Op sommige van de afgebeelde kunstwerken kan auteursrecht rusten. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger. In het geval van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie dient deze toestemming te worden gevraagd aan de organisatie Pictoright

Reproductie van beeld- en tekstmateriaal in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende documenten, zoals readers, is met bronvermelding toegestaan.

Voor andere en commerciële toepassingen van beeldmateriaal kan, tegen vergoeding, voor reproductie geschikt materiaal besteld worden bij de afdeling Beelddocumentatie van het museum.

Het Centraal Museum heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, gelieve contact op te nemen met het Centraal Museum via email.

Contact 

Vragen of opmerkingen over de website? Contact website@centraalmuseum.nl.

Centraalmuseum.nl is een uitgave van het Centraal Museum. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van het Centraal Museum informatie, beeldmateriaal, foto's en of geschreven teksten voor commerciële doeleinden te gebruiken.

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten