De Werkplaats

Werkplaats Rietvelds Universum
Werkplaats Rietvelds Universum

Foto: Robert Glas

Wat is het?

Het Centraal Museum is allang niet meer die ‘tempel’ van cultuur waar de bezoeker vol ontzag en op gepaste afstand van de tentoongestelde werken zijn ogen uitkijkt – met de handen op de rug. Het is een moderne organisatie, die bezoekers op een eigentijdse manier benadert en prikkelt, en voor veel doelgroepen aantrekkelijk is. ‘Do not touch’ (‘verboden aan te raken’) blijft om begrijpelijke redenen het devies bij veel exposities, maar het museum wil de bezoeker ook uitdagen juist wel de handen uit de mouw te steken. Daarvoor is de Werkplaats in het leven geroepen.

De Werkplaats is een tijdelijk atelier, verbonden aan een bepaalde tentoonstelling, waar bezoekers welkom zijn zelf iets te maken, op welke manier dan ook, maar altijd in het kader van die specifieke expositie.

Het doel van deze vorm van publieksparticipatie is tweeledig. Terwijl het museum op een aantrekkelijke manier haar grenzen verkent en de deuren verder opengooit, krijgt de bezoeker de kans ook ‘met de handen te kijken’. De gedachte is dat zelf tekenen, timmeren of een ontwerp maken tot een ervaring leidt die het tentoongestelde werk in een nieuw perspectief plaatst. Met andere woorden: door in de voetsporen van professionele kunstenaars te treden, krijgt de amateur meer oog voor de ontstaansgeschiedenis van het werk en meer grip op de ambachtelijkheid ervan.

Het is de bedoeling dat de Werkplaats in de komende jaren een vast programma-onderdeel wordt in het Centraal Museum. Het concept bleek en blijkt nog steeds een groot succes. Er was veel animo voor het naaiatelier (Stof tot Nadenken, Alexander van Slobbe, 2010), de timmerwerkplaats (Rietvelds Universum, 2010), werkplaats voor de vrede (In Vredesnaam, 2013) en de werkplaats voor surreële technieken (Surreële Werelden, 2014).

Waarom?

Het aloude onderscheid tussen specialist (deskundige, kunstenaar) en amateur (leek, toeschouwer) is mede onder invloed van internet en de sociale media onder druk komen te staan. De toegang tot specifieke kennis of vaardigheden is niet langer voorbehouden aan professionals. Dat betekent dat de relatie tussen museum en museumbezoeker ook danig is veranderd. Het traditionele eenrichtingsverkeer tussen tentoonstellingsmaker en publiek is passé. Daarvoor in de plaats is een dynamische uitwisseling van ervaringen en expertise gekomen waarin bezoekers net zo goed een rol spelen als kunstenaars en museummedewerkers.

De Werkplaats is in die nieuwe constellatie een instrument tot verdieping. Voor bezoekers is het atelier bovendien een mooie gelegenheid om met andere bezoekers in contact te komen en voor het museum biedt het een uitgelezen kans op meer straatrumoer, levendigheid en actualiteit.

Werkplaats Alexander van Slobbe
Werkplaats Alexander van Slobbe

Foto: Maaike Koemans

Partner

Dankzij een bijdrage van de Mondriaan Stichting is het Centraal Museum in staat het idee van de Werkplaats de komende jaren te beproeven en verder uit te bouwen. 

 

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten