Raad van toezicht

De raad van toezicht: Monique Commelin, Rosemarie Buikema, Hans Pieters, Micha de Winter, Koen Perik, Renée Steenbergen
De raad van toezicht: Monique Commelin, Rosemarie Buikema, Hans Pieters, Micha de Winter, Koen Perik, Renée Steenbergen

foto: Ivar Pel

De raad van toezicht wordt gevormd door:

Drs. K.L.M. (Koen) Perik, voorzitter tot 09-11-2020  
· Partner advieskantoor SIS Finance Consulting)
· Lid Raad van Toezicht Medisch Specialisten Noordwest (MSNW) 
· Lid curatorium post-initiële opleiding tot registercontroller Erasmus School of Accounting & Assurance 
· Docent Erasmus Universiteit (begeleider scripties en colleges) 

Mr. M. (Monique) Commelin, secretaris tot 09-11-2020  
· Programmadirecteur Kwaliteit & Innovatie bij de Rechtspraak
· Lid van bestuur netwerkorganisatie DC030, Utrecht 

Prof. dr. R.L. (Rosemarie) Buikema tot 09-11-2020
· Hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit Universiteit Utrecht 
· Wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Gender Studies (NOG) 

J.H. (Hans) Pieters tot 04-06-2021
· Ondernemer in vastgoed en horeca 
· Lid Raad van Toezicht Filmtheater ’t Hoogt 
· Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland 
· Bestuurslid Stg. Beheer USV Hercules 

Dr. R.L. (Renée) Steenbergen tot 22-01-2018
· Senior research fellow Mecenaat aan Universiteit Utrecht 
· Eigenaar Bureau Renée Steenbergen voor strategisch advies over verzamelen en mecenaat
· Bestuurslid van de Aziatische Kunst Vereniging VVAK in het Rijksmuseum Amsterdam 
· Lid van de adviescommissies Collectiebeleid van musea en van Volkenkundige musea van het Mondriaan Fonds. 

Prof. dr. M. (Micha) de Winter tot 08-04-2018
· Hoogleraar Pedagogiek Universiteit Utrecht 
· Bijz. Lector HU 
· Lid RVT Kindertelefoon 
· Lid Bestuur Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven 
· Voorzitter Commissie Onderzoek geweld Jeugdzorg

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert en geeft onafhankelijk oordeel en toegevoegde waarde met betrekking tot een aantal zaken:
1. de missie en de visie van de stichting;
2. de structuur, de samenstelling en het functioneren van de directie;
3. de financiële prestaties, de financiële positie van de stichting;
4. de effectiviteit van de exploitatie, te weten jaar- en meerjarenbegroting en dito dekkingsplan;
5. de museale kwaliteit en culturele waarde van de organisatie;
6. het sociaal werkgeverschap;
7. de maatschappelijke verplichting tot breed beschikbaar stellen van alle toevertrouwde voorwerpen.

Dit betekent dat de volgende deskundigheid en achtergrond van de individuele leden wordt gevraagd:
1. kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing-gebied;
2. ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke stichting;
3. ervaring met organisatieprocessen;
4. kennis van museale vraagstukken, visies en ontwikkelingen;
5. in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan, te kunnen fungeren als 'sparring partner' van de directie;
6. in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
7. geen tegenstrijdig belang hebben.

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten